Byggbasen.com


Om leverantörsportalen

Byggbasens leverantörsportal för leverantörer, inköpare och projektledare har detaljerade uppgifter om leverantörsföretag med dess kontaktpersoner, produkter och tjänster.

Inköpare kan söka, granska och utse leverantörer till att delta i elektronisk upphandling. Leverantörer kan svara ja eller nej till att delta och ta del av inköpsdokument.

Inköpare och projektledare kan starta projektplatser för inköp, produktion eller annat syfte och där kommunicera och dela dokument med inbjudna deltagare.

Leverantörsportalen har dokumenthantering med versionshistorik, automatiska meddelanden om nya/ändrade dokument, uppladdning av katalogstrukturer m.m.

Leverantörsportalen innehåller 17 000 leverantörsföretag och tillgång till Sveriges övriga 1 000 000 företag finns (om någon partner skulle saknas).

Leverantörsportalen är en utveckling av Byggbasen.com som sedan 1990 levererat leverantörsinformation i tryckt och digital form till inköpare, arkitekter, fastighetsägare m fl. Byggbasen.com har ca 70 000 besök/månad.

Exempel på leverantörsföretag som medverkar på byggbasen.com

A-Betong, Ardex, BE-Group, Blücher, Celsa Steel, Interoc, Masonite Beams, Roca, SAPA, Schüco, TBO Haglinds m fl

Exempel på användare av byggbasen.com

Peab, JM,  MKB, NCC, Ramböll, Skanska,  Svevia, Sweco, White Arkitekter, WSP, m fl


För att medverka som leverantör på Leverantörsportalen, skickar du via startsidan en registreringsanmälan som leverantör. Ditt företag identifieras och du tillsänds inloggningsuppgifter via e-post. Som inloggad kan du se tjänsten, ta del av gällande avtalsvillkor och om du så önskar, själv teckna ett avtal.

Är du intresserad av tjänsten som inköpare/projektledare, vänligen kontakta support på tel 035-10 35 85.

Pdf-filer för nedladdning

Allmänna villkor och priser Byggbasen.com samt Leverantorsportalen.se 1309

Byggbasen Leverantörsportalen för leverantörer, presentation 1403

Byggbasen Leverantörsportalen för inköpare/projektledare, presentation 1403

 

Byggbasen är medlem i BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard